p’ARToló

p’ARToló egy független kezdeményezés a magyar kulturális intézmények, társulatok, zenei formációk, színészek, zenészek és egyéb előadóművészek támogatására, amelyet a 2020-as koronavírus miatt kialakult, a magyar kulturális életet ellehetetlenítő helyzet ihletett. A portálon a felhasználók anyagi támogatást tudnak juttatni a pénzügyileg nehéz helyzetbe került művészek számára. Az OANDER több más szakmabelivel együtt támogatóként állt be a kezdeményezés mögé: csapatunk pro-bono végezte a portál ergonómiai és design tervezését. Ha Te is szívesen támogatnád a társulatokat, művészeket vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy a weboldalra, kattints ide!

p’ARToló p’ARToló p’ARToló