Digitalis stratégia

Digitális stratégia

A digitális stratégia célja, hogy ügyfeleink üzeneteit és értékajánlatát célzottan, nagy hatékonysággal és interaktív módon elérhetővé tegye.

A stratégiai tervezés egy fejlesztési projekt üzleti és kreatív oldalát kapcsolja össze. Meglepő, hogy milyen sok online termék lép piacra komolyabb előkészítés nélkül és milyen fontos döntések születnek alulinformált módon. A stratégiai tervezés lényege, hogy hosszú távra gondolkozunk, és ez alapján döntjük el, pontosan mit és hogyan fejlesztünk. Első hangzásra ez talán nehezen megfogható, ám ennek a munkának egy nagyon is gyakorlatias, kialakult módszertana dolgozik a projektjeink mögött.

Egy webes termékfejlesztési folyamat idejének meglepően kis hányadát teszi ki maga a programozás. Valójában még a drótvázak megtervezése és a funkcionális specifikáció elkészítése előtt is rengeteg munka zajlik egy weboldal kialakításán. A tervezési munka kezdetén megfogalmazzuk a termék vízióját, üzleti-logikai felépítését, azaz a magas szintű koncepcióját. Nem egyszer tapasztaljuk, hogy amikor megrendelőink felkeresnek bennünket egy tervezési vagy fejlesztési feladattal, a projekt koncepcióját alapjaiban meghatározó kérdések nincsenek megválaszolva. Ilyenkor kell visszalépnünk egyet, és nem elméleti, hanem nagyon is gyakorlati elemzéseket végeznünk. Forgalmi adatokat veszünk górcső alá, felhasználói viselkedést tanulmányozunk, összehasonlítjuk a konkurensek működését, forgalomterelési csatornákat elemzünk, konverziós mutatókat mérünk és technológiai platformokat mérlegelünk. Ezek szintézise a fejlesztés adatokkal alátámasztott koncepciója, ahonnan már van értelme oldaltípusokról, szolgáltatásokról és projekt ütemezésről beszélnünk.

A realitások talaján maradunk

Minden fejlesztési projekt természetes velejárója a best practice kutatás és ötletgyűjtés. Az így asztalra kerülő ötletmorzsák képezik egy sikeres fejlesztés építőkockáit. Ám az összes felmerülő funkcionális ötlet megvalósítása kész öngyilkosság lenne – a projekt büdzsé és a piacra lépés időpontja szempontjából egyaránt. Ezért a tervezési fázis elején ROI elemzéssel és döntéstámogatással szűkítjük a kört és segítjük ügyfeleinket a valóban megtérülő üzleti funkciók kiválogatásában. Ennek eredményeképp áll elő a tervezési vezérfonal, amely gyakorlatilag egy hosszú távú roadmap a fejlesztés életciklusáról, a fejlesztési fázisok egymásra hatásáról.

A tervezési vezérfonal

A folyamat végeredményeként létrejövő dokumentumot Tervezési Vezérfonalnak nevezzük. Ennek jellemző tartalma a következő:

  • Portálstratégiai döntések és a projekt során érvényesítendő legfontosabb szempontok leírása, a projekt szponzor (megrendelő) üzleti elvárásainak definiálása.
  • A tervezésre vonatkozó feltételek és kritériumok ismertetése, vagyis azok a döntések, amelyeket már az ergonómiai tervezés előtt meghozunk ( pl. alkalmazott technológia, frontend keretrendszer, arculati szabványok, stb.)
  • A készülő portál magas szintű logikai felépítése és információs achitektúrája. Ezek alapján a felhasználóktól elvárt „user journey” és konverziós pontok leírása (valamint annak meghatározása, hogy mit tekintünk konverziónak).
  • Megvalósításra kerülő funkciókészlet (szolgáltatások, alkalmazások), az ezeket csoportosító oldaltípusok rövid leírása, valamint egy pontos fejlesztési roadmap (átadási ütemek, fázisok). Ugyancsak előre definiálunk jó pár lehetséges, jövőbeli továbbfejlesztési szcenáriót.
  • Az élesítést követő üzemeltetéshez szükséges információk lefektetése, például: produkciós, gyártási folyamatok leírása erőforrásigények felmérése, erőforrásterv készítése, értékesítési szervezet és sales támogató eszközök meghatározása.

A Tervezési Vezérfonal tehát nemcsak a szűkebb értelemben vett tervezési munkát készíti elő, de Ügyfeleinknek nagy segítséget nyújt a teljes beruházás mértékének előrejelzésében, az üzemeltetési költségek pontos meghatározásában, az átadás után szükséges munkafolyamatok megtervezésében és a projekt pénzügyi operatív fedezeti pontjának előrejelzésében is.

Hol és mikor alkalmazzuk?

  • A projekt legelején, amikor egy projekt koncepciója még nem kellően kiforrott.
  • Jellemzően minden komoly webes tervezés előtt szükségszerű és hasznos előkészítő munka.
  • Elsődleges célja a döntéstámogatás: annak kijelölése, hogy milyen fejlesztésekkel és milyen ütemezéssel érhetők el a megrendelő üzleti céljai.
  • Eredménye a Tervezési Vezérfonal, amely egy gyakorlatias, tervezés szempontú projekt alapító dokumentum.