Visszaélés-bejelentés

Az OANDER Development Kft.( későbbiekben a Cég) eleget téve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja a Cég átláthatóságának, elszámoltathatóságának növelése azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket és az etikai szempontból aggályos tevékenységeket észlelő és bejelentő szervezeten belüli vagy azon kívüli személyek bármely megtorlástól való védelmét biztosítja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer a nyilvános panasztételi és közérdekű bejelentési rendszertől elkülönülő, attól független szervezeten belüli, jogellenes vagy jogellenesnek vélt magatartásokkal és/vagy mulasztásokkal kapcsolatos bejelentések megtételére szolgáló csatorna, amelyet a Cég a bejelentővel folytatott belső, bizalmas kommunikációra használ a működése során.

A Cég bejelentővédelmi felelősének neve és elérhetőségei:
Név: Fehérvári Nóra
Beosztás: HR generalista
Telefon: +36 70/774-0602
E-mail: nora.fehervari@oander.hu
Levelezési cím: 1061 Budapest Andrássy út 2. III. em.

A bejelentés megtételéhez a letölthető adatlap alkalmazása javasolt.

A tevékenységet meghatározó fontosabb jogi normák: