Oander projektmenedzsment

Projektmenedzsment

Az igazán komplex, nagyfokú kutatást és precizitást igénylő, sokszereplős projektektől pezseg a vérünk. Projektvezetőink feladata a különböző szakterületek és stakeholder-ek közötti összhang megteremtése.

Multidiszciplináris gondolkodás

Multidiszciplinaris gondolkodásAz OANDER munkamódszerét sok szakterület együttes jelenléte jellemzi. Minden projekt-teamünk stratégiai tervezőkbőlgrafikusokból és technológiai szakértőkből áll, akik végigkísérik egy-egy projekt teljes életciklusát. Mivel a tervezéstől az átadásig mindhárom kulcsterület folyamatosan jelen van, az üzleti elvárások, technológiai tapasztalatok és a felhasználók várható viselkedésére irányuló elemzések mind beépülnek termékeinkbe még azelőtt, hogy sor kerülne a fejlesztésre. Kis csoportokban dolgozunk, ahol minden döntés, amit egy projekt során meghozunk, ezen három kulcsterület képviselői és az ügyfelünk párbeszédének eredménye. A projektmenedzser feladata, hogy a különböző szakterületeket összehangolja, a fejlesztések eredményeit átadja a megrendelőnek és ellenőrizze a projekt kereskedelmi sarokszámait is.

 

Változáskezelés

ProjektmanagementA nagy teljesítményű projekt teamek jellemzője, hogy nemcsak termelékenyek, hanem gyorsan reagálnak, ha váratlan kihívással találkoznak. Változáskezelésnek azt nevezzük, amikor a fejlesztendő alkalmazás követelményeiben menet közben, esetleg már a fejlesztés során változások állnak be. A projekt folyamán szükséges a változások követése, ugyanis a komplex projekteknél a specifikációtól és a projekt indulásakor véglegesített tervezési vezérfonaltól kisebb-nagyobb mértékben való eltérés a gyakorlati tapasztalatok alapján elkerülhetetlen. A fejlesztés során felmerülő módosítási igények nem megfelelő változáskezelés esetén akadályozhatják a projekt sikeres befejezését. Az OANDER projektvezetőinek feladata, hogy folyamatosan ellenőrizzék a készülő termék (portál, webáruház, tervcsomag) eredeti üzleti célkitűzéseihez és műszaki tartalmához való illeszkedését, az attól való eltéréseket minimalizálják, előfordulásuk esetén pedig mind kellő szakmaisággal, mind win-win kereskedelmi szemlélet mellett kezeljék.

Információmenedzsment és dokumentáció

Számtalanszor fordul elő a fejlesztési projektek során, hogy azonnal van szükség valamilyen információra, avagy információk terjesztésére. Ez is a projektmenedzsment feladata, ami a projektvezetés egyik legfőbb kutatási és rendszerezési teendője (projektek eredményeinek, dokumentációinak terjesztése, a projektekhez kapcsolódó legkülönbözőbb adatbázisok gyűjtése, feldolgozása, stakeholder-ek számára információgyűjtés és szolgáltatás, stb.) Ezen dokumentációk nélkülözhetetlen termékei a projektnek, ugyanis ezzel biztosítható, hogy megrendelőnk munkatársai által a tervezés és bevezetés során megszerzett ismeretek az esetleges munkaerő-áramlás ellenére is szervezeten belül elérhetőek maradjanak. A dokumentációk kialakítását ezért a szakmai megfelelőség, az egységes megjelenés és ügyfél-központú szemlélet mellett végezzük.

A projektmenedzsment feladatai összefoglalva:

 • Üzleti igényfelmérés, ezek egyeztetése a megvalósításban érintett fejlesztőinkkel és grafikusainkkal, kereskedelmi ajánlatok előkészítése, véglegesítése.
 • Projektütemezés készítése, annak nyomon követése.
 • A projektben bekövetkező esetleges műszaki és üzleti követelmények lekövetése szakmai és kereskedelmi oldalról egyaránt.
 • Feladatterv készítése a projektben érintett szakértők, ügyfél-oldali munkatársak számára
 • Rendszeres státuszmegbeszélések megszervezése, információmenedzsment.
 • Minőségbiztosítás és dokumentálás: minden, a projekttel kapcsolatos megbeszélés, döntés, fejlemény, terv, feladatlista, jegyzőkönyv (stb.) dokumentálása olyan minőségben, hogy mindenki számára, aki az adott portálfejlesztési projekttel a jövőben foglalkozni kíván, értelmezhető és felhasználható legyen.
 • Az új termékhez szükséges tartalomgyártás (pl. oldalszövegezések, képek, mozgóképes állományok) elkészítésének koordinálása
 • Fejlesztés koordinálása: folyamatos ellenőrzés az előrehaladásáról, ütemterv készítése a fejlesztők számára, ez alapján a fejlesztői státusz egyeztetések, az átadott oldalszekciók és üzleti funkciók tesztelése, design-megfelelés ellenőrzése, hibajegyzőkönyv vezetése, a hibák kijavításának ellenőrzése.
 • Az új portál működtetéséhez kapcsolódó, ügyfél vállalkozásán belüli munkafolyamatok kialakításának segítése.
 • A termék indítását megelőző tartalomfeltöltés koordinációja, az új portál / alkalmazás használatával kapcsolatos oktatások leszervezése
 • Megrendelői döntések, jóváhagyási folyamatok előkészítése.

Hol és mikor alkalmazzuk?

 • A precíz projektmenedzsment végig jelen van a projekt teljes folyamatában az ajánlatadástól az élesítésig.
 • Feladata, hogy biztosítsa a projekt megvalósulását az elvárt terjedelemben és határidőn belül.
 • Projektvezetőink koordinálják a projektek során esetleg fellépő változáskezelési kihívásokat.
 • Projektvezetőink a bevezetést követően is megrendelőinket segítik a továbbfejlesztések és tanácsadás területén.