Oander Connect

Platformfüggetlen termék
A webáruházak és ERP rendszerek közötti komplex integráció alapjául az OANDER Connect nevű middleware termékünk szolgál, amelyet Node.js + Erlang alapokon fejlesztettünk ki. Célja, hogy gyorsítsa, menedzselje és rugalmasan bővíthetővé tegye a készletmozgások, rendelések, termékek és vásárlói információk szinkronizálását.

Rendszerintegráció az e-kereskedelemben

A komplex webáruház-fejlesztések sarokköve a rendszerintegráció, amely során a készülő webáruházat kétirányú kapcsolatokkal összehangoljuk a kereskedő vállalatirányítási rendszerével. Szinte valamennyi e-kereskedelmi projekt esetén ez az egyik legfontosabb és legnagyobb műszaki tervezést igénylő fejlesztési feladategység. A folyamatosan változó készletadatok közel valósidejű szinkronizálása, árak és árlisták kezelése, a rendelések ERP-be való továbbítása, ERP-ben definiált termékjellemzők megjelenítése a webáruházban vagy különböző fizikai boltokban jelenlévő termékadatok aggregálása a webshopban –  csak néhány azon tipikus integrációs igények közül, amelyek egy üzletileg összetett e-kereskedelmi projekt jellemzői. Ezen folyamatoknak átláthatóan, központosítva és automatizált módon kell zajlaniuk.

Integráció köztes feldolgozási modellben

Általános igény tehát, hogy ügyfeleink a belső ügyviteli rendszereikhez (számlázás, raktár-készlet kezelés, CRM, stb.) integrálni szeretnék webáruházaikat. További igényként szokott jelentkezni, hogy az “összekapcsolás” ne pusztán adatcserével járjon, hanem mindezen adatok kozmetikázásával, aggregálásával és egyéb, akár emberi beavatkozást is lehetővé tevő adminisztrációval társuljon. Általában elmondható, hogy ezen feladatokkal a már meglévő ERP rendszerek egyáltalán nem, vagy csak nagyon drágán bővíthetők miközben a webáruházak ERP-közeli funkciókkal való továbbfejlesztése sem igazán járható út, hiszen azok terheltsége rendszerint eleve igen magas, illetve a webshopok sebezhetősége is megnövekszik általuk. Nem célszerű tehát ügyviteli folyamatokat webalkalmazás oldalon megvalósítani, hiszen azok az alaprendszer komplexitását és karbantartási terheit növelik, amelyek a fejlesztésben igen magas extra költségeket eredményezhetnek.

Projekttapasztalataink alapján úgy láttuk, hogy szükséges egy olyan, az ERP és webáruház között elhelyezkedő köztes réteg szoftver (middleware) kialakítása, amely egyrészről kész funkcionalitást kínál az adatkommunikáció üzemeltetésére, naplózására, tesztelésére, másrészről rendelkezik egy olyan általános API eljárásgyűjteménnyel, melyekkel aránylag kevesebb fejlesztéssel, egységes irányelvek mentén igazíthatók különféle ERP rendszerekhez. Ezen elgondolásunkból született az OANDER Connect, amely ma az e-kereskedelmi fejlesztői piacon az egyik legkiforrottabb integrációs szoftver webshopok és vállalatirányítási rendszerek összehangolására.

Az OANDER Connect azon szemlélet mentén született, hogy az egyes célszoftvereket (webáruház, ERP, CRM, stb.) nem közvetlenül egymással kapcsoljuk össze, hanem egy központi „hub-hoz” illesztjük, és az szolgálja ki a digitális ökoszisztéma integrációs folyamatait.

OC-preview-2

Az OANDER Connect kezelőfelületének részlete

Product Information Management (PIM)

A rendszerintegráció mellett az OANDER Connect másik fontos szerepe az egyes rendszerek között összehangolandó termékinformációk tömeges és központosított kezelésében van. Ennek oka, hogy a kiskereskedelem egyik jellemző sajátossága a szezonalitás, illetve a termékkínálat gyors változása. A szortiment változását vagy bővülését a kereskedőknek a weben is le kell követniük, informatikai oldalról gyors reakcióképességre van szükségük. Ez azt jelenti, hogy a webáruház kínálatának nagy részét akár egyik napról a másikra cserélni kell tudni. Ugyancsak jellemző igény a külső partnerek (beszállítók) termékeinek gyors betöltése, rendszerek közötti összehangolása, webáruházban való megjelenítése.

Ehhez a manuális termékszerkesztési funkciók fölé építve ki kellett fejlesztenünk egy olyan termékimportálási eljárást, amely révén rendkívül nagy mennyiségű adat forog be a webáruházba igen rövid idő leforgása alatt, lecserélve annak akár teljes kínálatát az online értékesítés megakasztása nélkül. Az OANDER Connect adminisztrációs felületén keresztül ezen termékinformációk központilag menedzselhetők, tömegesen betölthetők, törölhetők, módosíthatók úgy, hogy akár külső partnerek is hozzáférhetnek a rendszerhez beszállítói termékek nagy tömegű berögzítése céljából.

Partnermenedzsment és beszállítói termékek

Sok nagy forgalmat bonyolító webáruház nemcsak saját termékeit, de beszállítóitól származó árukat is értékesít, amelyeknek a webáruházban való megjelenítése komoly kihívást jelenthet. Az OANDER Connect kész megoldást kínál a kereskedelmi partnerek termékeinek rögzítésére (termékadatok, árak, készletinformációk). Ezek betöltését elvégezheti maga a kereskedő, de akár a partnerek számára is paraméterezhető egy önálló felület, amelyen keresztül önmaguk tudják beforgatni a termékeiket. A különböző forrásból származó termékek (saját vagy idegen készletes) rendelések pedig szétbonthatók és más-más célrendszerek felé továbbíthatók az OANDER Connect-en keresztül.

Terheléselosztás

Az OANDER Connect-nek fontos szerepe van az egyes rendszerekre eső terhelés optimális elosztásában is. Igen tipikus jelenség, hogy egy összetett szinkronizáció többlet terhelést eredményez mind a webáruház, mind az ERP szoftver oldalán. Az OANDER Connect közvetlen adatbáziskapcsolatokon alapuló adatforgalom helyett webservice interfészeken keresztül illeszkedik a célszoftverekhez, és mivel a köztes réteg dedikált szerveren futtatható, ezért a folyamatok kiszolgálásába plusz szerver erőforrás állítható be.

Az OANDER Connect működésének logikai felépítése:

oc_architecture

Miért is hasznos tehát az OANDER Connect?

  • Elosztó funkciót lát el a különböző webshopok és az ERP rendszer között, az integrációval járó egyedi üzleti folyamatokkal paraméterezhető fel.
  • Adatfeldolgozó funkciót lát el, lehetőséget kínál a rendszeren átfutó adatok kozmetikázására, szabályozott bővítésére (pl. ERP-ből jövő adatok Excel importon alapuló kiegészítésére, átalakítására, tömeges kezelésére.)
  • Adatkommunikációs terhelés tekintetében elosztó funkciót lát el hiszen egyfelől átveszi számos üzleti igény backend kiszolgálását, másrészt dedikált szerver infrastruktúrán futtatható.
  • Az adatkommunikáció üzemeltetésére, naplózására, tesztelésére alkalmazzuk monitoring rendszerként, így az integrációval járó folyamatok valós időben nyomon követhetők, ellenőrizhetők.
  • Rendelkezik egy olyan általános API eljárásgyűjteménnyel, melyekkel a webáruház üzleti folyamatai kevesebb fejlesztéssel, egységes irányelvek mentén igazíthatók különféle ERP rendszerekhez.
  • Lehetőséget kínál PIM funkciók széles tárházának kezelésére és továbbítására mind a webáruház, mind pedig az ERP irányában. Központosított, releváns és gyors áttekintést ad az összes termékinformációról és összehangolja őket, hogy azok valamennyi kapcsolódó rendszerben azonosak és aktuálisak legyenek.
  • Lehetőséget kínál a webáruházban megjelenítendő termékek tömeges betöltésére, menedzselésére, termékjellemzők nagy mennyiségben való frissítésére.
  • Lehetőséget kínál beszállító partnerek kezelésére, a partner menedzsmenthez kapcsolódó igények rugalmas megoldására.
  • Webböngészőből elérhető adminisztrációs felülete révén kényelmes és könnyen használható mélyebb informatikai ismeretekkel nem rendelkező adminisztrátorok számára is.

Összefoglalva

Az OANDER Connect egy köztes szoftvertermék a webáruház és a vállalatirányítási rendszer között, saját adminisztrációs felülettel. Célja, hogy gyorsítsa, menedzselje és rugalmasan bővíthetővé tegye a készletmozgások, rendelések és vásárlói információk szinkronizálását, valamint megvalósítsa az időszakosan változó termékkínálattal együtt járó adattömeg webáruházba történő gyors betöltését, mindezt úgy, hogy leveszi a terhelést mind a webáruházról, mind az ERP rendszerről.

Köztes rétegszoftverként az OANDER Connect külön-külön integrálódik az ERP-vel (akár többel is) és a Magentoval. Általában egy dedikált szerveren futtatott teljesen önálló alkalmazás. A Magento integráció előkészített formában rendelkezésre áll, így elsődlegesen az ERP integrációra kell koncentrálnunk a szinkron folyamatok kialakításakor. Ez egyben persze azt is jelenti, hogy egy hagyományos Magento-ERP integráció kiváltásakor, vagyis a köztes réteg rendszerbe állításakor a meglévő ERP outputok felhasználásával, de új szinkront szükséges írni. Az Oander Connect emellett kapcsolódási pontot képezhet beszállítók rendszereivel, CRM rendszerekkel, vagy más termék, rendelés, valamint partner adat kapcsolatokat igénylő alkalmazásokkal is.