Magento 2 Order Export modul

Magento 2
Az Oander Order Export egy olyan, Magento 2 webárházakhoz fejlesztett modul, amely a háttérben ütemezetten rendeléseket exportál külső alkalmazások számára a rendelések feldolgozásához. Termékünk a rendelési adatokat XML, JSON vagy CSV formátumban teszi elérhetővé third party szoftverek számára.

Bemutatás

Az Oander Order Export egy Magento 2-höz készített modul, amelynek célja, hogy segítse a rendelések lekövetését és feldolgozását külső szoftverek számára, így a rendelés szinkronizációs megoldások egyik eszközeként tud szolgálni. Szinte valamennyi webáruházban megkerülhetetlen igény, hogy a rendelési adatokat valamilyen módon át lehessen küldeni egyéb szoftverek számára, szolgáljanak azok akár pénzügyi, logisztikai vagy ügyfélkezelési célokat. Gyakran fontos üzleti szempont továbbá, hogy ezen adatok átadása a rendelés leadás tényleges idejéhez képest minél gyorsabban történjen. Termékünk tehát egy olyan integrációs csatlakozási pontot nyújt, amely ezen adatcsomagokat tetszőleges felhasználás céljából át tudja adni külső rendszereknek.

A modul működése

A modul ütemezetten, cron folyamatok által vezérelve generál le egy XML, CSV vagy JSON állományokat, amelyek tartalmazzák a Magento 2 webáruházunkban leadott rendelések adatait. Ezen adatcsomagokat (például XML-t) feldolgozva külső rendszerek (elsősorban számlázó programok, ügyviteli rendszerek) a webáruházban leadott rendelések információit át tudják venni és fel tudják dolgozni.

A modul konfigurációs felületén kiválasztható, hogy mely típusú rendelések kerüljenek kigenerálásra, vagyis lehetőség van arra, hogy például csak bizonyos szállítási vagy fizetési módok, esetleg csak meghatározott státusszal rendelkező rendelések kerüljenek bele az exportált állományokba. Ezen szűkítési paraméterek ugyancsak admin felületen, a modul konfigurációs paneljén szerkeszthetők. A rendelésadatok generálása a modulban alapértelmezetten 5 percenként történik, de beállítható, hogy ez más időközönként menjen végbe.

A rendelésinformációk exportálásához szükséges, hogy a Magento installációban engedélyezve legyen a cron folyamatok futása, enélkül generálás csak manuálisan végezhető el. Az adatálloányokat a modul egy Magento-n belüli mappába helyezi el, amely mappára olvasási jog adható a külső rendszerek számára. A modul admin felületén konfigurálható, hogy pontosan melyik mappa legyen az, ahová az XML generálódik. A modul paraméterezhető úgy is, hogy egy egyedi URL meghívására adja vissza az adatokat egy tetszőleges külső alkalmazás felé, tehát ez utóbbi az integrációs lehetőségek körének kibővítését jelenti.